Kuinka aloittaa eco-kauppa?

Untitled-70

Eko-kaupan aloittaminen vaatii muuta yritystoimintaa vielä perusteellisempaa suunnittelua. Ekologisen toiminnan perustana on ehdoton vastuullisuus. Ekologinen yrittäjä huomio ympäristölainsäädännöt ja -standardit sekä hoitaa toimintaa hyvän etiikan ja moraalin mukaisesti.

Eko-kaupan toiminnan tulee olla läpinäkyvää, ja aloittavan kaupan onkin hyvä tiedottaa kaikista toiminnan tavoitteistaan ja osa-aluista avoimesti. Kuluttajat on hyvä ottaa mukaan heti alkumetreillä ja vastata heidän odotuksiin oikeanlaisen ja yritystä hyödyttävän imagon luomiseksi.

Ekologisen yrittäjän muistilista

Ekologisuus tulee ottaa huomioon yrityksen jokaisessa toiminnossa ja tuotteen koko elinkaaressa.

Tässä on meidän muistilistamme ekologiselle yrittäjälle, ja ekologisenkaupan perustajalle:

1. Markkinatutkimuksen teettäminen – kuluttajien toiveet ja odotukset sekä niihin vastaaminen

2. EU:n tuotekohtaisten vähimmäisvaatimusten ja standardien selvitys ja niihin vastaaminen

3. Tuotteen tai palvelun koko elinkaaren tarkkasuunnittelu mahdollisimman ympäristöystävälliseksi

4. Tuotteen kierrätettävyyden ja energiatehokkuuden varmistaminen

5. Tuotteen käytön opastus ympäristöriskien minimoinnin näkökulmasta

6. Tuotteen elinkaarianalyysi ja sen hiominen ekoystävällisimpään muotoon

7. Toiminnan ympäristöystävällisyys aina tuotannosta toimistoon. Ota huomioon muun muassa: kierrätys, pakokaasut ja jätteet ja työntekijöiden koulutus ekoajatteluun.

Eko-kaupan markkinointi

Jokaisen aloittavan yrityksen onnistuminen perustuu onnistuneeseen markkinointiin. Nykypäivänä ympäristöystävällisyys ja vastuullisuus ovat markkinointivaltteja, joita käytetään myös väärin harhaanjohtaen kuluttajia. Uuden yrityksen on tärkeä vastata lupauksiinsa ja tarvittaessa todistaa lupauksensa ja seistä niiden takana. Kuluttajien tietoisuus ympäristöasioihin kasvaa jatkuvasti ja kerran pilattu maine voi haitata toimintaa pitkään.

Ympäristöystävällisyyttä saa ja on luonnollistakin käyttää mainontakorttina, erityisesti eko-kauppaa markkinoidessa. Eko-kaupan pitää pyrkiä täsmällisyyteen ja pysytellä totuuksissa. Ympäripyöreät lupaukset on vaikea lunastaa, ja toisaalta yksittäinen yritys ei voi pelastaa maailmaa. On hyvä perustella selkeästi ja tutkimuksiin ja oman tuotteen elinkaarianalyysiin vedoten, miksi juuri oman yrityksen tuote on ympäristöystävällinen ja kilpailevaa tuotetta vastuullisempi valinta.

Kuluttajien huomiointi on markkinoinnissa ja koko toiminnassa avainasemassa. Palautekanavan on oltava helppo ja nopea, ja negatiivisiinkin palautteisiin on vastata. Yleisimpiin kysymyksiin on syytä varautua etukäteen; on suositeltavaa julkaista perustiedot esimerkiksi yrityksen Internet- sivuilla vastaten siten jo yleisimpiin kysymyksiin.

Suomessa muun muassa kuluttajavirasto valvoo harhaanjohtavaa mainontaa ja puuttuu katteettomiin ympäristölupauksiin.