Ekologisuuden merkitys yritysmaailmassa

Untitled-72

Ekologinen ajattelu on pakollista nyky-yhteiskunnassa, mikäli haluamme taata luonnonvarojen säilymisen elinaikamme ajan ja taata seuraaville sukupolville vähintään samat elinolosuhteet kuin meillä on nyt. Lukuisat tutkimukset ja tilastotiedot, lajien sukupuuttoon kuoleminen, vesistöjen ja maaperän tuhoutuminen ja saastuminen todistavat kuinka olemme jo ylittäneet luonnon sietokyvyn.

Yritysten on otettava kuluttajien ohella vastuu toimistaan

Luonnon tuhoutuminen on tällä hetkellä ennätystahdissa. Nyky-yhteiskuntamme energiantuotanto perustuu tällä hetkellä pääosin fossiilisienpolttoaineisiin eli niin kutsuttuihin uusiutumattomiin luonnonvaroihin. Vaihtoehtoisia energiamuotoja etsitään ja otetaan käyttöön kokoajan, mutta niiden lyhyen tähtäimen hinta on usein perinteisiä vaihtoehtoja kalliimpi, joka hidastaa asennemuutosta erityisesti voittoa tavoittelevien yritysten maailmassa.

Valtaosa kuluttajista tahtoo tehdä osansa ympäristön puolesta, mutta heillä ei välttämättä ole taloudellista mahdollisuutta valita esimerkiksi paikallisia vihreitä toimijoita tai vaihtoehtoisesti he eivät välttämättä saa tarpeeksi tietoa valitakseen omaa etiikkaansa ja moraaliaan vastaavaan tuotteen tai palvelun tuottajan. Yritysten on tiedotettava nykyistä avoimemmin ympäristöpolitiikastaan, sekä tehtävä joskus taloudellisia kompromisseja, ympäristön auttamiseksi.

Ekologisuus on kilpailuvaltti

Yritysten tulee nähdä ekologisuus positiivisena muutoksena ja kilpailuvalttina, haasteen tai rasitteen sijasta. Ympäristöasioista tiedottaminen ja avoimuus omassa yritystoiminnassa saa edelläkävijät takuulla puolelleen ja heitä tunnetusti seuraa suurempi kuluttaja massa. Ekologisuus, ympäristön ja luonnon ajattelu on nouseva trendi niin ruokakulttuurin, vaatetuksen, käyttötavaroiden ja liikenteen saralla.

Kuluttajat voivat kannustaa yrityksiä ekologiseen kauppaan valitsemalla ympäristöystävällisiä tuotteita ja todistamalla siten toiminnan taloudellisen kannattavuuden. Yritysmaailmassa pätee aina kysynnän ja tarjonnan laki. Ekokauppojen aika on nyt, kun ihmiset ovat valmiita tietoisiin valintoihin ja kun luonto tarvitsee meidän kaikkien panostuksen.