Tervetuloa Katriinankauppa

Untitled-69

Tervetuloa katriinankauppa.fi -sivustolle tutustumaan ekologiseen yrittäjyyteen!

Tällä sivustolla tutustutaan ekologisuuteen liiketoiminnassa ja ekokauppoihin, sekä niiden tärkeyteen nykyaikana luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Ympäristömme kestokykyä koetellaan ihmisten väkiluvun ja teollistumisen lisääntyessä. Ekologinen ajattelu on tärkeää niin yritysmaailmassa kuin jokaisen arjessa, jotta luonnonvaroja ja monimuotoinen elinympäristö säilyisi myös tulevaisuuden sukupolville.

Ekologisuus on kestävää kehitystä, jolla tähdätään luonnon varojen säästämiseen ja luonnon liiallisen saastutuksen välttämiseen kuitenkin tyydyttäen nyky-yhteiskunnan tarpeet. Tavoitteena on säilyttää luonnon monimuotoisuus kehittämällä toimintaa lyhyellä ja pitkällä aikatähtäimellä ekoystävälliseksi.

Yritykset voivat tehdä yksittäisiä ympäristöä auttavia ekotekoja hyväntekeväisyytenä. Ekologisuutta käytetään myös markkinointikikkana, omantuntoisten asiakkaiden houkuttelemiseksi. Suurin merkitys on kuitenkin päivittäisellä toiminnalla ja tuotteen koko elinkaaren ekologisuuden takaamisella ja kuluttajien päivittäisillä valinnoilla, jotka ohjaajat osaltaan myös yritysten tarjontaa.

Ekokaupan aloittaminen ja toiminnan kehitys

Katriinankauppa.fi sivustolla voit tutustua ekologiseen yrittäjyyteen ja tärkeimpiin ekokaupan suunnistelua ja perustamista ohjaaviin seikkoihin. Löydät sivustoltamme vinkkejä tuotteen ekologisuuden takaamisesta aina ekologisen tuotteen ja kaupan vakuuttavaan markkinointiin. Yritystoimintaa on kehitettävä jatkuvasti, jotta ekologisuus, sosiaalialiset ja taloudelliset intressit kohtaisivat mahdollisimman hyvin.

Nykypäivän entistä tietoisemmat kuluttajat toimivat yhtenä ekologisuuden mittarina, jotka kaupan on saatava puolelleen menestyäkseen. Myös maakohtaiset ja esimerkiksi EU:n sisäisen säännökset säätelevät toiminnan- ja tuotteiden kehityksen suuntaa.

Ekologisuuden sääntely ja mittaus kaupan alalla

Eri maissa on määritelty ekologisen kaupan vähimmäisperusteet kunkin tuotteen ja palvelun ympärille. Erityisesti EU:n alueella energiatehokkuuden vaatimuksia seurataan tarkasti ja tuotteiden koko elinkaari tulee suunnitella niin, että niiden kielteiset ympäristövaikutukset ovat minimaaliset.

EU:n alueella on yhdenmukaistetut standardit, jotka ovat eurooppalaisten standardointielinten hyväksymiä sääntöjä, joita laaditaan kokoajan asteittain lisää. Tuotteet, jotka eivät täytä standardeja eivätkä tule hyväksytyksi yhdenmukaistettujen standardien mukaisissa testeissä, eivät pääse markkinoille EU:n alueella.